Clo Dioxit

Công ty nghiên cứu và phát triển với công nghệ làm sạch môi trường độc đáo

Tính ổn định

Lợi ích của NEOCL-ClO2 - Không độc hại

Clo dioxit bị phân hủy tạo ra một lượng nhỏ các sản phẩm phụ như clorit và clorat, nhưng chúng cũng bị phân hủy nhanh chóng và không độc hại.

Thử nghiệm trên động vật chứng minh rằng clo dioxide không gây ra vấn đề gì đối với các loài linh trưởng khi nồng độ dưới 100 ppm (IPCS, Chương trình quốc tế về an toàn hóa chất, 2002)

Clorit không tạo ra chất gây ung thư hoặc khối u khi nước uống trong 85 tuần ở nồng độ 300-600 ppm ở chuột (hayashi, 1998).

Clorat không tạo ra các triệu chứng cụ thể như ung thư hoặc khối u ở chó và chuột.

Clo dioxit không phản ứng với amoniac và do đó không tạo ra chloramin có khả năng gây độc cao.

Không tạo ra các hợp chất hữu cơ halogen gây ung thư như chloroform.

Không có bromat được sản xuất khi khử trùng khác với trường hợp ozone

Chất khử trùng Hợp chất hữu cơ chứa nguyên tố halogen Các hợp chất vô cơ Hợp chất hữu cơ không chứa halogen
Clo, Natri Hypochlorite (Lax)

Trihalomethane (THM)

Chloropicinyl Chlorphenol

Haloacetic acid (HAA)

N-chloramine halopelon

Haloacetonitrile (HAN)

Blomohydrin

Chloral hydrate

Chlorate (khi sử dụng sodium)

Aldehyde

Benzene

Cyanocanolic acid

Carboxylic acid

Alkanoic acid

Clo dioxit Không có

Chlorite

Chlorate

Không có
Chloramin

Haloacetonitrile (HAN)

Chloramino acid

Cyanogen chloride

Chloral Hydrate

Organic Chloramine

Haloketone

Nitrate

Chlorate

Nitrite

Hydrazine

Aldehyde

Xeton

Ozone

Bromoform

Dibromo Acetone

Monobromoacetic acid

Cyanogen bromide

Dibromoacetic acid

Chlorate

Hypobromous acid

Iodide

Epoxy

Bromat

Ozonit

Oxy già

Aldehyde

Xeton

Kelotan

Carboxylic acid

Đánh giá môi trường NeoCL – Thí nghiệm độ kích ứng da, mắt thỏ

Thí nghiệm độ kích ứng da và mắt thỏ với Clo dioxit(Clo2) nồng độ cao (100ppm) cho kết quả vô hại.

Thí nghiệm kích ứng mắt: tra thuốc nhỏ mắt cho thỏ mỗi lần 0.1ml chế phẩm clo dioxit 100ppm để đánh giá độ kích ứng của niêm mạc mắt

Thí nghiệm kích ứng da: Đánh giá các phản ứng kích thích như ban đỏ, sưng và phù nề qua xét nghiệm theo "Tiêu chuẩn thử nghiệm độc tính của thuốc (2005)" của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc

Nguồn: Kiểm tra kích ứng mắt, kiểm tra kích ứng da tại đại học y khoa, đại học Young Nam (tháng 8-10.2011)

Trích nguyên văn

"Vì trong mỗi con thỏ đều có clo dioxit nên gần như không có độc tính với mắt và da, dù có thử trực tiếp với da và mắt cũng không có bất kỳ kích ứng hoặc phản ứng bất thường nào. Từ kết quả này, dù một sản phẩm được phát triển với nguyên liệu là clo dioxit và tác nhân nội sinh để thích ứng với mắt và da, nó cũng được đánh giá là có độ an toàn cao, không chứa độc tính hoặc kích thích do clo dioxit gây ra"

Đánh giá môi trường NeoCL- Đánh giá độc tính sinh thái của vi khuẩn phát quang

Thực hiện việc đánh giá độc tính sinh thái của vi khuẩn phát quang trong vòng 60 phút với clo dioxit 1mg/L, cho kết quả không phát hiện độc tính sinh thái với tỉ lệ 0.0(TUB)

Kết quả đánh giá độc tính vi khuẩn phát quang

Theo tiêu chuẩn kiểm tra quy trình ô nhiễm nước, việc kiểm tra độc tính tiêu chuẩn phải ức chế 20%~80% khả năng phát quang sau khi mẫu thử tiếp xúc với các chất với nồng độ dưới đây sau 30 phút

Nồng độ mg/L Tên chất Tiêu chuẩn đánh giá
3.4 3, 5 – Dichlorophenol Sau khi để ra ngoài 30 phút, độ phát sáng 20%~80~
2.2 Zn(Ⅱ)
[Đồng đẳng với kẽm sulfat (7 hydrat) 9,67 mg / L]
18.7 Cr(Ⅵ)
[Tương đương với kali dicromat 52,9 mg / L]

Kết quả thí nghiệm trên động vật đã chứng minh clo dioxit dưới 100ppm không gây hại đến động vật linh trưởng (IPCS, Chương trình quốc tế về an toàn chất hóa học, 2002)

Chất và nồng độ Độ phát sáng sau 30 phút (%) Đánh giá
(20%~80%)
Zn 2.2 mg/L # 1 # 2 # 3 # 4 Trung bình Phù hợp
80 79 79 77 79

Cơ quan kiểm tra: Viện nghiên cứu thí nghiệm tổng hợp hóa học Hàn Quốc KTR