Về Chúng tôi

Công ty nghiên cứu và phát triển với công nghệ làm sạch môi trường độc đáo

  • neoCL

    NEOCL(công ty TNHH)

  • Trụ sở chính & Nhà máy

    1250-1 Oryong-ri, Samgi-myon, Thành phố Iksan Jenllabuk-do, Hàn Quốc

    ĐT : +82-63-851-1924|Fax : +82-63-851-1925