Tổng quan về công ty

Công ty nghiên cứu và phát triển với công nghệ làm sạch môi trường độc đáo

vision
 • Core Technology
  ↓

  Kỹ thuật trọng tâm

  Cung cấp và tạo ra thị trường tiên phong về sát khuẩn và khử trùng sử dụng Clo Dioxit

  Gia tăng lợi ích từ các ngành liên quan

 • Technical Verification and Certification
  ↓

  Kiểm tra và chứng nhận kỹ thuật

  Các công ty chuyên về chế phẩm và kỹ thuật liên quan đến sát khuẩn, khử trùng nước sử dụng Clo dioxit

  Gia tăng lợi ích và thị phần của các kỹ thuật trọng tâm liên quan

  Nắm bắt và liên tục mở rộng thị trường liên quan

 • Mid-Long-Term Vision
  ↓

  Tầm nhìn dài hạn

  Gia tăng các ngành liên quan đến clo dioxit thông qua kỹ thuật cao và năng lực kinh doanh

  Tăng cường ảnh hưởng của công ty tại các thị trường liên quan thông qua việc tiếp tục mở rộng thị trường khử trùng và sát khuẩn

  Lấy kỹ thuật làm nền tảng, tập trung chuyên môn vào việc sát khuẩn và khử trùng môi trường nước