Tổng quan về công ty

Công ty nghiên cứu và phát triển với công nghệ làm sạch môi trường độc đáo

Công nghệ cốt lõi

Thương mại hóa ClO2 được phát triển bởi KIST

Đăng ký sáng chế (Đăng ký số 10-2018-0077328)

Công nghệ riêng

Tự động hóa hoàn toàn tất cả các quy trình sản xuất

Phương pháp duy trì nồng độ lâu dài của dung dịch nước có hàm lượng clo cao bằng nguyên tắc cân bằng

Dung dịch nước ClO2 có độ tinh khiết cao, hiệu suất cao để xử lý nước∙

Dung dịch Clo Dioxit đặc với độ ổn định rất tốt về lưu trữ lâu dài.

Công nghệ hun trùng sử dụng khí Clo Dioxit

Phương pháp và thiết bị xử lý khử trùng nước biển