Liên hệ

Công ty nghiên cứu và phát triển với công nghệ làm sạch môi trường độc đáo

Thông tin cơ bản
Lĩnh vực *
Chủ đề *
Thông tin liên hệ *
E-Mail *
Nội dung *

Đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Những phần thông tin cá nhân được thu thập

Công ty thu thập các thông tin cá nhân sau đây để đăng ký thành viên, tư vấn và ứng dụng dịch vụ.

  • - Các mục được thu thập : Lĩnh vực, Chủ đề, Thông tin liên hệ, E-Mail, Nội dung
  • - Làm thế nào để thu thập thông tin cá nhân : Thắc mắc(tư vấn)
Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân thu thập cho các mục đích sau.

  • -Yêu cầu / tư vấn về công ty và sản phẩm NEOCL

Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sẽ ngay lập tức hủy thông tin mà không có ngoại lệ sau khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đạt được.