Tổng quan về công ty

Công ty nghiên cứu và phát triển với công nghệ làm sạch môi trường độc đáo

Thẩm định Kỹ thuật

Thử nghiệm lâm sàng của Đại học Quốc gia Chungnam: Tác dụng khử trùng virus cúm lợn

Viện thử nghiệm hóa học Hàn Quốc: Thử nghiệm kháng khuẩn (xác định khả năng vượt qua của tất cả các mặt hàng thử nghiệm → xác minh khả năng khử trùng)

Viện nghiên cứu nước môi trường Hàn Quốc: Đã thông qua kết quả xử lý ClO2 dựa trên nước uống ∙ Institute Viện kiểm nghiệm Hàn Quốc: Được chứng minh xuất sắc trong thử nghiệm khử mùi

Đại học Gongju: Sản phẩm có sức cạnh tranh (Vital Oxide Mỹ, Taiko, Japan)

Chứng nhận khuyến nghị của Hiệp hội công nghệ hóa học Hàn Quốc

Kiểm tra an toàn tự động KPS

LEGOCHEM Bioscience: Tác dụng khử trùng siêu vi khuẩn

Kiểm tra Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất Hàn Quốc : Đạt tiêu chuẩn

Viện Thú y, Pirbright, Surry, Vương quốc Anh